Snabba bud och trygga transporter
Från början var det Johan, Benny och två cyklar. De första åren cyklade Johan Krantzén och Benny Lönn närmare fyra mil om dagen för att leverera all post till sina kunder. Idag har företaget vuxit och de två herrarna kan lämna över en del av arbetet till sina sju medarbetare.
Både Benny och Johan har ett förflutet av drygt tio års arbete inom posten. 1997 bestämde de sig för att ta tillvara sin samlade erfarenhet och starta eget, resultatet blev BJ Distribution.
- Vår tanke var att erbjuda bättre och billigare post till företagen helt enkelt, säger Benny.
BJ Distribution hämtar och lämnar post hos sina företagskunder, de tar även hand om frankering, ankomststämpling och internutdelning. De allra flesta av BJ Distributions kunder väljer att låta dem sköta all posthantering, de vet att posten kommer dit den ska på utlovad tid. Från början var det bara post och brev BJ Distribution levererade men när efterfrågan på deras tjänster ökade utvidgade de sin verksamhet till att även omfatta bud och transporter.
- Post distribuerar vi lokalt men bud tar vi varthelst kunden vill ha det kört. Vi har även expressbud vilket innebär att vi kan vara på plats inom femton minuter för brådskande ärenden, berättar Johan.
Budverksamheten omfattar framför allt mindre gods, två-tre pallar med en vikt upp till niohundra kilo har budbilarna kapacitet att ta.

För privatkunder finns BJ Distributions postlådor spridda i Ljungby och Lagan. All utdelning inom tätorterna sköts helt av företagets egen organisation. Långväga post vidarebefordras via pålitliga kanaler. Nyligen införde företaget en tjänst för alla dem som tänker lite extra på miljön. Istället för leverans dagen efter kan man välja tvådagarsutdelning. Lägre porto för kunden och kortare körsträckor för BJ Distribution gör Miljöpost till ett perfekt alternativ för den som kan vänta en dag extra och på så sätt slå ett slag för vår miljö.

BJ Distribution

Bransch:
Budtransport/Uthyrning av personal

Telefon: 070-6777512
Fax: 0372-81015


Email:
bj2@telia.com

Hemsida:
www.bjdistribution.se

Adress:
BJ Distribution
Box 800
34118 Ljungby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN